Thứ hai, ngày 4/3/2024 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1500004
Đang Online: 38

Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế.
Thông tin

- Lĩnh vực thống kê: An toàn thực phẩm

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ninh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Quảng Ninh

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua website: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Các bước

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm,dịch vụ ăn uống nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến website://dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bước 2: Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (TTPV HCCT)kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận, hẹn ngày trả kết quả và thực hiện chuyển hồ sơ trong Chính quyền điện tử Quảng Ninh đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế giải quyết. Sau khi được cán bộ TTPV HCCT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân nộp phí thẩm định cho TTPV HCCTtheo tài khoản hoặc nộp trực tiếp tại TTPV HCCT.

Bước3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại TTPV HCCT hoặc qua bưu điện theo địa chỉ đã đăng ký trước đó. 

Hồ sơ

Thành phần, số luợng hồ so: 01 bộ hồ so

1. Ðon dề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 Nghị dịnh 155/2018/NÐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận dang ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận dang ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của co sở sản xuất (có xác nhận của co sở);

3. Bản thuyết minh về co sở vật chất, trang thiết bị,dụng cụ bảo dảm diều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy dịnh của co quan quản lý nhà nuớc có thẩm quyền;

4. Giấy xác nhận dủ sức khỏe của Chủ co sở và nguời trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do co sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

5. Danh sách chủ co sở và nguời sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ an uống dã duợc tập huấn kiến thức về ATTP theo quy dịnh có xác nhận của Chủ co sở.  

Yêu cầu

* Phí:

 - Phí thẩm dịnh dối với co sở kinh doanh thực phẩm:1.000.000 dồng/lần/co sở 

- Phí thẩm dịnh dối với co sở sản xuất thực phẩm:

+ Ðối với co sở sản xuất nhỏ lẻ:  500.000 dồng/lần/co sở

+ Ðối với co sở sản xuất khác: 2.500.000 dồng/lần/co sở

- Phí thẩm dịnh dối với co sở kinh doanh dịch vụ an uống:

          + Phục vụ duới 200 suất an: 700.000 dồng/lần/co sở 

          +Phục vụ từ 200 suất an trở lên: 1.000.000 dồng/lần/co sở    

 * Yêu cầu, diều kiện thủ tục hành chính dối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận co sở dủ diều kiện ATTP:

- Truờng hợp hồ so chua hợp lệ, cần sửa dổi, bổ sung, Chi cục sẽ thông báo bằng van bản cho co sở trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận dủ hồ so. Nếu quá 30 ngày kể từ ngày nhận duợc thông báo hồ so không hợp lệ, co sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu thì hồ so của co sở không còn giá trị. Tổ chức, cá nhân phải nộp hồ so mới dể duợc cấp Giấy chứng nhận nếu có nhu cầu.

- Ðối với hồ so hợp lệ, trong thời gian 07 ngày làm việc Chi cục  sẽ có Quyết dịnh thành lập doàn thẩm dịnh và tổ chức thẩm dịnh tại co sở.

      + Truờng hợp co sở dạt yêu cầu thẩm dịnh:co sở sẽ duợc cấp Giấy chứng nhận dủ diều kiện an toàn thực phẩm.

      + Truờng hợp co sở chua dạt yêu cầu thẩm dịnh và có thể khắc phục: Chi cục van bản dề nghị Co sở khắc phục các kiến nghị của Ðoàn thẩm dịnh và thời gian hoàn thiện không quá 30 ngày. Nếu co sở có van bản xác nhận dã hoàn thiện các yêu cầu của doàn thẩm dịnh thì doàn thẩm dịnh sẽ dánh giá kết quả khắc phục và ghi kết luận vào biên bản thẩm dịnh trong thời hạn 05 ngày làm việc. Truờng hợp kết quả khắc phục dạt yêu cầu sẽ duợc cấp giấy chứng nhận.

+ Truờng hợp co sở không dạt yêu câ`u khi thẩm dịnh và sau khi khắc phục: Chi cục gửi van bản thông báo cho co quan quản lý dịa phuong dể giám sát và yêu cầu co sở không duợc hoạt dộng cho dến khi duợc cấp Giấy chứng nhận. 

Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

Thủ tục khác:
Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trong nước đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 0203.3 611 043; Fax: 0203 3611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 41/GP-STTTT ngày 30/7/2020
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phú Nhuận - Chi cục trưởng. Email:nguyenphunhuan@quangninh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin