Thứ sáu, ngày 19/4/2024 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1542447
Đang Online: 1019
Thông báo
Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Thông báo mời báo giá In sổ tay kiến thức An toàn thực phẩm năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh
Thông báo mời báo giá In lịch bàn tuyên truyền An toàn thực phẩm năm 2023 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh
Công văn thông báo thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Văn bản số 12-QC/TU ngày 29/6/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh
Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng
Quyết định số 1475/QĐ-SYT ngày 29/8/2019 của Sở Y tế
Quyết định số 1475/QĐ-SYT ngày 29/8/2019 của Sở Y tế về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh
Văn bản số 2078/SNV-TCBC,TCPCP ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ
Văn bản số 2078/SNV-TCBC,TCPCP ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định số 107 và 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ
Văn bản số: 3057/SYT-ATTP ngày 31/8/2020 V/v xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm ATTP
THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về công văn xin giải tỏa lô hàng mẫu thực phẩm
Trong thời gian vừa qua, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) nhận được các văn bản của một số tổ chức, cá nhân gửi về Cục ATTP về việc xác nhận mẫu thực phẩm để được miễn kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu, về vấn đề này, Cục ATTP có ý kiến như sau:
Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 - Tháng 02 năm 2020
Danh sách các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Công văn vv thực hiện báo cáo việc áp dụng thưc hành sản xuất tốt (GMP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
VV Thông báo văn bản mới ban hành của Chính Phủ
Thông báo về việc chuyển trụ sở cơ quan sang địa điểm làm việc mới
Thông báo tình hình bệnh truyền nhiễm tuần 28 (từ 01/7/2019 đến 07/7/2019)
Thông báo vv công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hòm thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến tham nhũng, suy thoái đạo đức, tư tưởng của cán bộ công chức ngành Y tế Quảng Ninh
Thông báo từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vv hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường
Vv tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thông báo về tình hình bệnh truyền nhiễm tuần 16
Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (đến ngày 26/2/2019)
(CCATVSTPQN) - Danh sách các cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (đến ngày 26/2/2019)
Thông báo tình hình bệnh truyền nhiễm tuần 9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thông báo tình hình bệnh truyền nhiễm tuần 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Hướng dẫn của Cục ATTP vv áp dụng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Quyết định vv công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2018
Quyết định vv chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP của Cục An toàn thực phẩm
12
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 0203.3 611 043; Fax: 0203 3611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 05/GPTTĐT-STTTT ngày 31/01/2024
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phú Nhuận - Chi cục trưởng. Email:nguyenphunhuan@quangninh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin