Thứ sáu, ngày 24/5/2024 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1577675
Đang Online: 970

Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trong nước đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Thông tin

- Lĩnh vực thống kê: An toàn thực phẩm

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua website

http://dichvucong.quangninh.gov.vn (Hồ sơ gốc nộp khi nhận kết quả).

- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 04 ngày làmviệc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấpGiấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Trường hợp không cấp Giấy tiếpnhận Chi cục trả lời bằng văn bản (thư điện tử) lý do không cấp. 

- Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân sảnxuất, kinh doanh thực phẩm trong nước sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học,thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36tháng tuổi. 

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm
Các bước

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp Giấy tiếp nhậnđăng ký bản công bố sản phẩm qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến website://dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bước 2: Cán bộ TTPV HCCT kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận và hẹn ngàytrả kết quả. Sau khi được cán bộ TTPV HCCT tiếp nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhânnộp phí, lệ phí (nếu có) cho TTPV HCCT theo tài khoản hoặc nộp trực tiếp tạiTTPV HCCT. Cán bộ TTPV HCCT đã tiếp nhận hồ sơ thực hiện chuyển hồsơ trong Chính quyền điện tử Quảng Ninh đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm -Sở Y tế giải quyết.

      Trong trường hợp không đồng ý với hồ sơcông bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Chi cục cóvăn bản nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Chỉ yêu cầu sửa đổi,bổ sung 01 lần.

     Trong thời hạn 04 (bốn) ngày làm việc kểtừ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung Chi cục thẩm định hồ sơ và có văn bản trảlời. Sau 90 ngày làm việc kề từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổchức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị.

Bước 3: Tổchc, cá nhân nhận giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm tại TTPV HCCTmang hồ sơ gốc để đối chiếu (trường hợp hồ sơ gốckhông đúng với hồ sơ đã duyệt qua website://dichvucong.quangninh.gov.vn bộ phận trả kết quả của TTPV HCC thu hồi lạigiấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm).

Hồ sơ

A. Thành phần hồ so:

1. Bản công bố sản phẩmduợc quy dịnh tại Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị Ðịnh số 15/2018/NÐ-CP;

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm antoàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính dến ngày nộp hồ soduợc cấp bởi phòng kiểm nghiệm duợc chỉ dịnh hoặc phòng kiểm nghiệm duợc côngnhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyêntắc quản lý rủi ro phù hợp quy dịnh của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theocác quy chuẩn, tiêu chuẩn tuong ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong truờnghợp chua có quy dịnh của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);

3. Bằng chứng khoa họcchứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng dã côngbố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằngchứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm dể làm công dụng cho sảnphẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hon hoặc bằng15% luợng sử dụng thành phần dó dã nêu trong tài liệu;

4. Giấychứng nhận co sở dủ diều kiện an toàn thực phẩm trong truờng hợp co sở thuộcdối tuợng phải cấp giấy chứng nhận co sở dủ diều kiện an toàn thực phẩm theoquy dịnh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).   

B. Số luợng hồ so: 01 bộ
Yêu cầu

* Phí: Phí thẩm dịnh hồ so: 1.500.000dồng/lần/sản phẩm 

* Yêu cầu: 

Các tài liệu trong hồ sodang ký bản công bố sản phẩm phải duợc thể hiện bằng tiếng Việt; truờng hợp cótài liệu bằng tiếng nuớc ngoài thì phải duợc dịch sang tiếng Việt và duợc côngchứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời diểm nộp hồ so dang ký bản công bốsản phẩm.

Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

Thủ tục khác:
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế.
Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi
Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 0203.3 611 043; Fax: 0203 3611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 05/GPTTĐT-STTTT ngày 31/01/2024
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phú Nhuận - Chi cục trưởng. Email:nguyenphunhuan@quangninh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin