Thứ hai, ngày 15/7/2024 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1620852
Đang Online: 9419
Danh sách chứng nhận ATTP
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm năm 2024
Danh sách cập nhật đến ngày 10/7/2024
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2023
Danh sách cập nhật đến ngày 31/12/2023
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2023
Danh sách cập nhật đến ngày 30/12/2023
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cập nhật đến ngày 11.01.2023
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 30/11/2022
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 29/11/2022
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 30/12/2022
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021
Danh sách cập nhật đến ngày 27/12/2021
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2021
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 21/10/2021
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2021
Danh sách được cập nhật đến ngày 21/10/2021
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2020
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 0203.3 611 043; Fax: 0203 3611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 05/GPTTĐT-STTTT ngày 31/01/2024
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phú Nhuận - Chi cục trưởng. Email:nguyenphunhuan@quangninh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin