Thứ hai, ngày 4/3/2024 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1500002
Đang Online: 36

Văn bản

Số/ Ký hiệu:
Trích yếu:
STTSố/Ký hiệuTrích yếu
1 17-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
2 20/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030
3 63/QĐ-ATTP Quyết định vv chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về ATTP của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
4 7757/QĐ-BYT Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế
5 101B/KH-CCATVSTP Kế hoạch thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế năm 2018
6 771/TTg-KGVX Về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về An toàn thực phẩm
7 210/SYT-NVY Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế Quảng Ninh năm 2016
8 285/SYT-NVY Triển khai nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2016 về phát triển chuyên môn kỹ thuật
9 Bản cam kết bảo đảm ATTP ban hành kèm theo công văn số 2474/SYT-ATTP của Sở Y tế về việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện quy định về ATTP
10 2474/SYT-ATTP Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện quy định về ATTP
11 3964/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chỉ thị số 13 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn Tỉnh
12 28/2012/TT-BKHCN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT
13 52/2015/TT-BYT THÔNG TƯ Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
14 711/QĐ-SYT Quyết định số 711/QĐ-SYT về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
15 44/2015/TT-BYT Thông tư số 44/2015/TT-BYT ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm
16 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 13 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
17 181/2013/NĐ-CP Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
18 3710/BYT-ATTP Thông báo đính chính Phần II, mục lệ phí của Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 16/5/2014
19 36/2010/QĐ-TTg Quyết định 36/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
20 1744/QĐ-BYT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
21 27/2011/TT-BYT Thông tư 27/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - điều kiện bảo đảm vệ sinh
22 1971/QĐ-BYT Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 0203.3 611 043; Fax: 0203 3611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 41/GP-STTTT ngày 30/7/2020
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Phú Nhuận - Chi cục trưởng. Email:nguyenphunhuan@quangninh.gov.vn
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin