Thứ sáu, ngày 5/3/2021 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 901780
Đang Online: 45
Cơ sở công bố/tự công bố sản phẩm thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 02/3/2021
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 05/02/2021
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 21/01/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 05/01/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 04/12/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 25/11/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 09/11/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 23/10/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 05/10/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 18/9/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Danh sách cập nhật đến ngày 07/9/2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh ( cập nhật đến ngày 28/8/2020 )
Danh sách các cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (cập nhật đến ngày 15/8/2020)
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin