Thứ bẩy, ngày 3/12/2022 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 1219234
Đang Online: 327
Danh sách chứng nhận ATTP
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 30/11/2022
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 29/11/2022
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2022
Danh sách cập nhật đến ngày 02/12/2022
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021
Danh sách cập nhật đến ngày 27/12/2021
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2021
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 21/10/2021
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2021
Danh sách được cập nhật đến ngày 21/10/2021
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2020
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm năm 2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018
Dữ liệu đang cập nhật
Dữ liệu đang cập nhật
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin