Thứ sáu, ngày 5/3/2021 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 901753
Đang Online: 18
Cơ sở đã cấp giấy đủ điều kiện ATTP
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 31/12/2020
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách được cập nhật đến ngày 31/12/2020
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách được cập nhật đến ngày 17/12/2020
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 17/12/2020
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 30/10/2020
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách được cập nhật đến ngày 30/10/2020
Danh sách cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phâm
Danh sách được cập nhật đến ngày 07/9/2020
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm
Danh sách cơ sở sản xuất thực phẩm cập nhật đến ngày 7/9/2020
Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cấp Tỉnh quản lý (cập nhật đến 17/6/2020)
Danh sách các cơ sở dịch vụ ăn uống cấp Tỉnh quản lý được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (cập nhật đến 17/6/2020)
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin