Thứ sáu, ngày 22/6/2018 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 182365
Đang Online: 91

Thông tin chi tiết thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp, cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
Thông tin

- Lĩnh vực thống kê: An toàn thực phẩm

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cụcAn toàn vệ sinh thực phẩm

- Cách thức thực hiện:  Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc đối với cấp mới; 03 ngày làm việc đối với cấp lại, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện: Các tổ chức, cá nhân.

- Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế.

Các bước

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có văn bản qua mạng đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của Chi cục. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.

Trong thời gian 05 ngày làm việc đối với cấp mới  03 ngày làm việc đối với cấp lại (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ), công chức được phân công thẩm định hồ sơ và tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Trường hợp không cấp, Chi cục trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hồ sơ

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

- Thành phần hồ sơ gồm:

I. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

(1) Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

(3) Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

- Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

- Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

- Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/nam), địa diểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho nguời dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Ðối với quảng cáo thuốc: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược. Ðối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp. Ðối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

(4) Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt.

(5) Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

(6) Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

(7) Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng, thông tin của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo nêu tính năng, công dụng, thông tin không có trong bản thông tin chitiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

II. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo:

1. Cấp lại giấy trong trường hợp giấy bị mất hoặc bị hư hỏng:

Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu (Phụ lục 04 Thông tư 09/2015/TT-BYT).

2. Cấp lại giấy trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng và không có thay đổi về nội dung quảng cáo:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu (Phụ lục 04 Thông tư 09/2015/TT-BYT);

- Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) còn hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; Bản thông tin chi tiết về sản phẩm; mẫu nhãn chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Cấp lại giấy trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu (Phụ lục 04 Thông tư 09/2015/TT-BYT);

- Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường.

4. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp giấy xác nhận hết hiệu lực sử dụng quy định tại điều 23 Thông tư số 09/2015/TT-BYT, gồm: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; Sản phẩm hàng hóa có những thay đổi về thành phần hoặc công dụng; Sản phẩm, hàng hóa bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi. Thành phần hồ so như truờng hợp cấp lần đầu.

Yêu cầu

* Phí: Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực Y tế: 1.200.000 đồng/lần/sản phẩm.

* Yêu cầu, điều kiện TTHC:

A. Ðiều kiện thủ tục hành chính:

-  Ðiều kiện chung để xác nhận nội dung quảng cáo (Ðiều 4 Thông tư số 09/2015/TT-BYT)

1. Nội dung quảng cáo phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, không có hành vi bị cấm quy định tại Ðiều 8 của Luật quảng cáo.

2. Tiếng nói, chữ viết, hình ảnh trong quảng cáo phải bảo đảm ngắn gọn, thông dụng, đúng quy định tại Ðiều 18 của Luật Quảng cáo. Cỡ chữ nhỏ nhất trong nội dung quảng cáo phải bảo đảm tỷ lệ đủ lớn để có thể đọc được trong điều kiện bình thường và không được nhỏ hơn tỷ lệ tương đương cỡ chữ Vntime hoặc Times New Roman 12 trên khổ giấy A4.

- Ðiều kiện xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Ðiều 7 Thông tư số 09/2015/TT-BYT)

1. Sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm đã có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Ðiều 5 Nghị định số 181/2013/NÐ-CP và các nội dung sau đây:

a)  Ðối với các nội dung ngoài nội dung đã công bố thì phải có tài liệu hợp pháp, tài liệu khoa học chứng minh và trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo trong market, kịch bản quảng cáo; đối với sản phẩm có cách sử dụng, cách bảo quản đặc biệt phải được nêu cụ thể trong quảng cáo;

b) Ðối với quảng cáo trên bảng, biển, panô,kệ giá kê hàng, chạy chữ duới chân các chuong trình truyền hình, trên các vậtdụng khác, vật thể trên không, du­ới nu­ớc, vật thể di dộng không bắt buộc phảichứa dầy dủ các nội dung thông tin về cách dùng, tác dụng, bảo quản nhung phảibảo dảm phù hợp với nội dung dã công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy dịnh antoàn thực phẩm;

c) Không được quảng cáo thực phẩm dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh;

d) Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh để quảng cáo thực phẩm.

3. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Ðiều 16 Thông tư số 09/2015/TT-BYT.

4. Ðơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia) hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm ủy quyền bằng văn bản.

B. Yêu cầu thủ tục hành chính:  

a) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:

- Văn bản ủy quyền hợp lệ;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài của đơn vị được ủy quyền.

b) Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:

- Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

- Các tài liệu bằng tiếng nuớc ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nuớc ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.

c) Các tài liệu trong hồ sơ được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các điều của Thông tư này, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;

d) Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

d) Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thuớc so với kích thuớc thật.

Tải tệp đính kèm Click vào đây để Tải về

Thủ tục khác:
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức
Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm .
Cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ nhất)
Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (bên thứ ba)
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống
Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Ký cam kết bảo đảm ATTP đối với Bếp ăn tập thể
Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.
Cấp lại Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm .
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tổ 58 – khu 4 – phương bạch đằng – TP hạ Long – Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin