Thứ hai, ngày 12/4/2021 Hotline: 0981 815 815
New Page 1
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng truy cập: 925758
Đang Online: 689
Trang chủ > Truyền thông

Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

12/05/2020 04:27 PM
Xây dựng Đảng về đạo đức hiện là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó đặc biệt quan tâm gắn xây dựng Đảng về đạo đức với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chủ đề công tác hằng năm của tỉnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã cụ thể hóa nội dung xây dựng Đảng về đạo đức thành Quy định số 04-QĐ/TU (ngày 7/6/2017) "V/v rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' đối với cán bộ, đảng viên". Đồng thời chỉ đạo tổ chức kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nghiêm túc, cầu thị; chỉ rõ khuyết điểm, giải pháp và lộ trình khắc phục ở từng cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra sai phạm; kiểm điểm vai trò của tập thể và cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 85 tập thể cấp ủy huyện và tương đương, 490 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện BTV Tỉnh ủy quản lý, 798 tập thể cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. BTV Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với BTV Huyện ủy Hoành Bồ về sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng; 24 tập thể trực thuộc cấp ủy huyện và tương đương được gợi ý kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; quản lý đất đai tài nguyên; giải phóng mặt bằng; an toàn, vệ sinh lao động; giám định chất lượng sản phẩm; kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong địa phương, đơn vị quản lý; kịp thời làm rõ trách nhiệm với 26 trường hợp (BTV Tỉnh ủy kỷ luật 1 trường hợp).

BTV Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả chủ đề công tác hằng năm của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập chuyên đề đạt 93,5% (năm 2018), 95,5% (năm 2019). Tỉnh thực hiện gắn chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. “Làm theo Bác” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thông qua xây dựng và nhân rộng gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, như: Xây dựng bộ phim "Người thầy thuốc của nhân dân" (Anh hùng Lao động, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm); tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, nhằm tạo ra các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Hằng năm có 100% tổ chức, cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung và cam kết học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐ/TU. Từ năm 2015 đến nay có 139 lượt tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được khen thưởng ở cấp tỉnh và Trung ương; trong đó cấp tỉnh là 129 lượt (năm 2015 và 2018), cấp Trung ương có 10 lượt (năm 2016). Cùng với đó, tỉnh đề cao trách nhiệm nêu gương; tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện cơ chế nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; tập trung xây dựng cơ chế nêu gương, gắn với cơ chế giám sát, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý...

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tỉnh quan tâm sâu sát, chú trọng các giải pháp mang tính “tự phòng”, “tự soi”, “tự sửa”, nên có nhiều chuyển biến rõ nét. Tỉnh đã ban hành các quy định, quy trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ nắm thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên; các quy định về kiểm tra, giám sát kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng quy chế, cơ chế giám sát về tham nhũng, suy thoái; chú trọng các giải pháp mang tính phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, giám sát, quyết liệt đấu tranh chống sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách chủ động, đồng bộ, nhất là việc phòng chống các biểu hiện suy thoái, đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, đầu tư xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; quan tâm đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng coi trọng hiệu quả, kết quả, sản phẩm thực tế, cụ thể; ưu tiên cấp cơ sở và những người thực hiện trực tiếp.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ khu An Sơn (phường Cẩm Sơn,TP Cẩm Phả). Ảnh: Duy Tâm (Trung tâm TT- VH Cẩm Phả)

 

Cùng với đó là Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; “đặt hàng” với MTTQ và các đoàn thể nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ trọng yếu; phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại và thông tin hai chiều trong hệ thống chính trị và với nhân dân; quy định về việc dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, cấp ủy huyện và cấp ủy viên cấp xã; định kỳ (quý, tháng) bí thư cấp ủy cấp trên giao ban đối thoại, làm việc với bí thư cấp ủy cấp dưới, đại diện chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, để kịp thời nắm bắt, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp và nhân dân. Thực hiện quy trình Đảng giới thiệu nhân sự là đảng viên để nhân dân lựa chọn bầu trưởng thôn, bản, khu phố; sau đó đại hội chi bộ bầu vào chi ủy, bầu làm bí thư chi bộ theo phương châm “Dân tin, Đảng mới cử”. Tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

 

Nhờ đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần quan trọng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh tới cơ sở tiếp tục được giữ vững; dân chủ trong Đảng được mở rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội và cả hệ thống chính trị; tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét.

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201909/xay-dung-dang-ve-dao-duc-gan-voi-thuc-hien-chi-thi-so-05-cttw-2454159/index.htm

Hoài Anh

 Các tin liên quan:
  Khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2021
  "Chữa bệnh bao người y đức niềm tin..."
  Bộ Y tế truyền đi thông điệp "Bạn vẫn đẹp khi đeo khẩu trang"
  Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
  Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nêu cao y đức người thầy thuốc
  VV bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bữa ăn gia đình phòng chống dịch Covid-19
  Dịch COVID-19: Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
  KHẨU HIỆU ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2020
  Vv Tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2019
  Thông điệp: Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết trung thu năm 2019
  Quảng Ninh: Tập huấn nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Thị xã Đông Triều
  Bài viết tuyên truyền: Hãy lựa chọn và sử dụng muối Iốt
  Phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn thực phẩm tại chợ Hạ Long 1
  Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi người
Tìm kiếm thông tin
Hình ảnh hoạt động
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà liên cơ quan số 3, P. Hồng Hà, TP Hạ Lọng, Quảng NInh
Điện thoại: 033.3611043; Fax: 0333611044; Email: ccvsattp@quangninh.gov.vn Giấy phép của Sở Thông tin truyền thông số 03/GP-STTTT ngày 29/7/2015
Trưởng ban biên tập: Bs CKI. Nguyễn Minh Chung, Chi cục trưởng. Email:minhchungattp@gmail.com
Ghi rõ nguồn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh hoặc www.antoanthucphamquangninh.vn khi phát hành lại thông tin